Välkommen

Välkommen

Välkommen till AMOVE AB.

Vill du komma i kontakt med oss, ring Ann-Margreth Olsson på hennes mobil 0708 709 201 eller maila på a[at-tecken]amove.se

Ann-Margreth Olsson är Prof.D/PhD i systemisk praktik vid University of Bedfordshire, England. Hon disputerade 2011 och arbetar numera även som Universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Kristianstad, där hon även leder ett antal forskningsprojekt.

Hon har mångårig erfarenhet av socialt arbete, både som socialsekreterare och i olika arbetsledande funktioner upp till och inkluderande förvaltningschefsnivå. Ett översiktligt CV hittar du här.

 

 

Söker du information om eller vill köpa cykelrelaterade produkter, som CompuTrainer, klicka här