Aktuella och tidigare uppdrag

Aktuella och tidigare uppdrag

AMOVE AB har i dagsläget uppdrag i kommuner i Södra Sverige. Aktuella uppdrag spänner från chefshandledning, coaching och handledning av socialsekreterare till handledning av personal på behandlingshem och personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn samt utvärdering inom socialt och hälsoinriktat arbete. Nyligen avslutades ett uppdrag där vi medverkade i en kartläggning av arbetet mot våld i nära relationer.

Vi har haft uppdrag för Länsstyrelsen i Skåne, flera kommuner i Södra och Mellersta Sverige, Kommunförbundet i Skåne, för ett av Sveriges största företag inom behandling och vård, samt Kommunförbundet i Skåne. Dessutom har Ann-Margreth Olsson varit anlitad som föreläsare vid ett flertal universitet och högskolor i Södra och Mellersta Sverige, samt i Norge. Uppdragen har handlat om såväl äldrefrågor som barnperspektiv i socialt arbete, såväl utvecklingsarbete inom missbrukarvården som utvärdering av densamma och andra sociala verksamheter.

Vi tänker att det som lockar till att anlita oss är det systemiska, dialogiska och forskningsanknutna arbetssätt som genomsyrar vår verksamhet.