Dialogcoaching

Dialogcoaching

Dialogcoaching är vårt sätt att arbeta. Dialogcoaching utvecklades initialt av Ann-Margreth Olsson under hennes forskarutbildning. Utvecklingen av Dialogcoaching har fortsatt efter disputationen med avhandlingen som en viktig dokumentation av hur det systemiska arbetssätt som används inom vår verksamhet har grundlagts och prövats vetenskapligt. I förlängningen har arbetssättet utvecklats till att inkludera Dialogiskt Deltagande AktionsForskning (eng Dialogical Participate Action Research, DPAR).

Läs även här