CV :: Ann-Margreth Olsson

CV :: Ann-Margreth Olsson

Utbildning/examen

Professional Doctorate in Systemic Practice (PhD), University of Bedfordshire, 2011.

Master of Science (MSc), Systemic Leadership and Organisational Studies University of Bedfordshire, 2004.

Magister i pedagogik med professionell inriktning, Lunds Universitet, 2006.

Postgraduate Certificate, Systemic organisation and Management, University of Sunderland 2003.

Magisterexamen i socialt arbete, Socialhögskolan Lund, 2001.

Socionomexamen, Örebro Universitet, 1976.

 

Nuvarande tjänst

Universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Kristianstad.

VD Amove AB

Tjänster/anställningar och förordnanden (urval)

Eget företag, AMOVE AB, i handledning, dialogisk coaching, ledarskapsutveckling och utvärderingar inom socialtjänst och socialt arbete. Konsult, handledare, föreläsare, VD. 030701 ff.

Högskolan Kristianstad,  timanställd föreläsare/adjunkt och vik. adjunkt  2003 – 2011.

Omsorgsförvaltningen, Kristianstad. Förvaltningschef. 960829 – 030630.

FoU, Kalmar län. Forskningsassistent, halvtid. 950901 – 961016.

Individ och familjeomsorg, avdelningschef, och planeringssekreterare Socialförvaltningen, Oskarshamn. 880828 – 960830.

Individ- och familjeomsorg, Socialförvaltningen, Kalmar. Socialsekreterare och sektionschef 770718 – 771231 samt 810801 – 880831 .

Torsås kommun. Social-, hemvårds- och barnomsorgsassistent, 780101 – 810731.

 

Vetenskapliga meriter

 

Monografier, vetenskapliga uppsatser

Olsson, Ann-Margreth E., Kläfverud, Maria (2017) To Be Summoned to Barnahus: Children´s Perspectives. I Johannson, S. m.fl (Ed) Collaborating Against Child Abuse

Olsson, Ann-Margreth E. (2017) Barn i svenska ”militära familjer” – barns berättelser om hur de reder sig när förälder åker iväg som svensk soldat på utlandsmission

Olsson, Ann-Margreth E. (2017) Barn i Barnahus – En främmande fågel i Socialtjänstens Service- och Familjesystem

Olsson, Ann-Margreth E. (2016) Systemic Conversations with Military Families. Research as Intervention. I  McCarthy & Simon (Ed) Systemic Therapy as Transformative Practice. Everything is Connected Press

Olsson, Ann-Margreth E. (2014) The Impact of Dialogical Participatory Action Research (DPAR): Riding the peloton of dialogical collaboration. I Simon & Chard (Ed) Systemic Inquiry. EICpress: Farnhill, UK

Olsson, Ann-Margreth E. (2011) I förväntan om Evidensbaserat Socialt Arbete. Socialsekreterares Berättelser. Om Metodernas Väg till Klienterna. FoU Skåne, Kommunförbundet Skåne.

Olsson, Ann-Margreth E. (2011) Listening to the Voice of Children. Systemic Dialogue Coaching. Inviting Participation and Partnership in Social Work, Dissertation for Professional Doctorate in Systemic Practice/Therapy, Faculty Health and Social Sciences, University of Bedfordshire, Luton, England.

Olsson, Ann-Margreth (2006) Coaching i socialt arbete. Examensarbete i pedagogik med professionell inriktning, Lunds Universitet.

Olsson, Ann-Margreth (2004) To be amoved or not – On involved versus uninvolved styles of communication, MSc Research Dissertation, University of Bedfordshire.

Olsson, Ann-Margreth & Steen, Immanuel (1996) Socialbidrag med kvalitet. En enkätundersökning i 13 kommuner Rapport 1996:4, FoU i Kalmar län. Blekinge FoU-enhet.

Olsson, Ann-Margreth (1996) Socialbidrag med kvalitet. En enkätundersökning i Ludvika kommun. Meddelande från FoU i Kalmar län. Blekinge FoU-enhet, 1996:2.

Olsson, Ann-Margreth (1996) Socialbidrag med kvalitet. En enkätundersökning i Borlänge kommun. Meddelande från FoU i Kalmar län. Blekinge FoU-enhet, 1996:3.

 

Böcker och rapporter med vetenskaplig koppling

Olsson, Ann-Margreth E. (2011) Den Bästa Vägen. Utveckling av Missbrukarvården i Bjuvs kommun 2008 – 2010. Bjuvs kommun.

Olsson, Ann-Margreth E. (2009) Inte bara befriad från något utan också berikad. Utvärdering av öppenvårdsverksamhet inom missbrukarvården i Svalövs kommun, Svalövs kommun. 

Olsson, Ann-Margreth (2007) Utvärdering av Solvera. Lösningsfokuserat öppenvårdsalternativ i Lunds kommun, Socialförvaltningen, Lunds kommun. 

Olsson, Ann-Margreth E. (2008) Hörs barnet? Studie om hur socialsekreterare gör barn röst hörda i utredningarna, Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor. Skåne i utveckling 2008:3. 

Olsson, Ann-Margreth (2008) Annorlunda kommunikation på socialkontoret. Om förändring och utveckling i språk-systemisk praktik, Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor. Skåne i utveckling 2008:2.

Olsson, Ann-Margreth (2007) Klienternas socialsekreterare inom missbrukarvården Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor, Skåne i utveckling 2007:9.

Olsson, Ann-Margreth (2007) Barns berättelser om socialtjänstens utredningar. Samtal mellan socialsekreterare och barn, Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor. Skåne i utveckling 2007:1.

Olsson, Ann-Margreth (2006) Coach i socialt arbete och i dialogcoaching. Om reflektion och dialog som gör skillnad, Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor. Skåne i utveckling 2006:1.

Olsson, Ann-Margreth (2004) Utvärdering av organisationen Vård och Omsorg. Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun. Rapport November 2004. Trelleborgs kommun.

Olsson, Ann-Margreth (2004) Barnets socialsekreterare. Coaching i dialogiska utredningar Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor. Skåne i utveckling 2005:4.

Olsson, Ann-Margreth (2004) Äldreskyddsombud och tillsyn – utvecklingsprojekt, Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor. Skåne i utveckling 2004:15.